Privacyverklaring

PrivacyverklaringWij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan daarom zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens om. Hieronder leest u welke gegevens wij verzamelen, bewaren en waarom.

TopRain - Kapelstraat 45 - 5154 AV Elshout - +31 (0)416 283001 - info@toprain.nl - KVK: 18126586
Onze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd (huidige versie 02/05/18).

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

TopRain verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

TopRain verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling en boeking, verzenden van onze nieuwsbrief, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, analyseren van het gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We zijn vanwege de Belastingdienst echter verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren. De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus en wij treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

DELEN MET ANDEREN

TopRain verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw boeking in het mandje. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons e-mailadres. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op. U heeft ook het recht om deze klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING

De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus en wij treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.